Цели на клуба

  • Да събере и систематизира информацията за всички налични в движение и в реставрация класически JAG в България, като модел, година на производство, състояние, цвят, собственик, телефон за контакт – улеснява мероприятията на организацията, като размяна между членовете на резервни части и автомобили.
  • Да и изгради база данни под форма на CD, каталози, книги за ремонт и обслужване на JAG. Данни за модели и години на производство.
  • Да изгради база данни от фирми доставчици в България и Англия на резервни части и консумативи за JAG.
  • Да изгради база данни за фирми, които могат да бъдат полезни за възстановяване па класически JAG в България (т.нар. бояджии, тапицеристи, двигателисти и др. подобни).
  • Да организира “Life Style” мероприятия за популяризиране на марката в България. Да организира авто- походи /ралита на марката в България и чужбина. Да провежда регулярни сбирки в подходяща атмосфера.
  • Да осъществи контакти със сродни организации в чужбина, т.напр. Англия, Германия и др. подобни. Да осъществи участия в международни прояви със сходен профил.
  • Да получава и оказва съдействие от/на официалния вносител на JAG за България, както и с медиите за подкрепа на мероприятията на организацията.